Ser du for deg hvordan du kan bli best?

Frode Moen Tore C. Stiles

Hjernekraft

Mentale prosesser og mental trening

2022

Universitetsforlaget

192 sider

Ser du det for deg? Ser du hvor god du kan bli din favorittidrett eller i din favoritthobby?

Ser du det for deg? For det er der det begynner i det indre.  Visualisering kalles det og dreier seg om at du hver morgen like etter at du har våknet, i halvsøvne med lukkede øyne kjenner på følelsen og gleden over virkelig å lykkes i det du allerede er god på. I en slik tilstand bryr ikke kroppen seg om hva som er virkelighet eller fantasi. Begge deler er like bra.

Denne boken konkrete løsningsforslag på hvordan du skal det gå fram for å bli enda bedre. Det starter med å se det for deg. Boken gjennomgår tydelig den biologiske psykologien og hva som skjer konkret i hjernen din. På den måten viser forfatteren på en overbevisende måte hvor viktig det er å se noe for deg. Og tar for seg hvordan stress påvirker kroppen din gjennom hypothalamus og hypofysen og forbindelsen med binyrene. For å forklare dette og lignende biologiske strukturer tar forfatterne for seg kjente idretter og kjente idrettsutøvere som Warholm.  Leseren skjønner hvordan de eksploderer i mental hjernekraft, hvordan de tenker. Det interessante er at de som er aller best tenker på en annen bedre måte enn de nest beste. De nest beste ser ikke hvordan de beste tenker eller ser ting foran seg. Det kan du lære av denne boken. Du kan lære å se og å se nøye etter slik at du blir best på ditt område.

Mental trening henter opp elementer fra en årelang tradisjon med religiøs meditasjon til nyere bøker om visualisering som kom på 1980-1990 -tallet i Bokklubben Energica. Forfatterne Frode Moen Tore C. Stiles kopler det så med biologisk psykologi som er det hotte innenfor psykologistudiet etter at May-Britt og Edvard Moser i 2005 i Norge tok Nobelprisen i medisin.

Språket i Hjernekraft er enkelt og godt. Skjønt det er rom for noen forbedringer. Setningene kan bli litt lange enkelte steder som i eksemplet her:

“Disse fire mulighetene en utøver har for å regulere sin oppmerksomhet, er alle relaterte til oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen og er korrelerte, men som det går fram av beskrivelsen over, er det også klare ulikheter mellom dem (Miyake og Friedman, 2012) .

Totalt 40 ord. Leseren lurer på når det vil ta slutt, til tross for et interessant innhold om å kunne forutse framtidige hendelser.

Målgruppen for denne boken er studenter, lærere og alle som er opptatt av selvutvikling. Boken vil passe spesielt godt for lærere i programfaget psykologi på videregående skole for her blir motivasjon grundig forklart biologisk. Det kombinerer 2 kompetansemål fra læreplanen. Forfatterne er mentale trenere og innlemmer leseren i sine hemmeligheter om hvordan trene andre – i et langt siste kapittel. Den livgivende, motiverende samtale. Riktignok tror jeg at det skal mer til, at det tar år og mange møter med mennesker for å bli en suverent god motiverende samtalepartner. Men oppskriften ligger der- og visualisering gjør underverker. Så det er bare å prøve den.

Men i dag lar vi det være med dette ene spørsmålet: Hvordan ser du noe for deg? Hva bør du gjøre for å gå fra å være nest best til å bli best? Det gir boken deg svar på.  

Feel good yoga Feel good summer

Jannicke Wiel

Hva er yoga

Universitetsforlaget

150 sider

Hva er yoga? Ifølge forfatteren Jannicke Wiel er yoga kort oppsummert det beste stedet å være – i den stillingen du står i – akkurat nå. Fokuser på pusten! Pust inn i oppadgående stillinger og pust ut i nedadgående stillinger. Tøyningen undersøker grensen din og har slik en terapeutisk effekt. Det gir deg sinnslikevekt når følelser og uante kroppslige smerter kommer til overflaten. Men lytt talltid til kroppen din og stopp om du kjenner et sting av smerte! Da bør du slippe litt opp i stillingen. I tantrisk yoga kan man holde opp en stilling (asana) i opptil 5 minutter, men man går ut av stillingen om man blir sliten, trekker pusten før man går inn i det på nytt.

Continue reading

Skriv enkelt og kort

Christine Calvert og Ove Dalen

Skriv godt, bli forstått

Universitetsforlaget

104 sider

Bokens 49 tips for å skrive godt er enkle å forstå, men å teste dem ut i praksis tar tid.

Skriv godt, bli forstått av Christine Calvert og Ove Dalen skiller seg ut i mengden av skrivebøker som finnes på markedet.

Et par nyttige digitale tips er hvor lesbar er teksten din?

Varier ord i teksten din ved å bruke synonymer

øv deg på å skrive daglig. Målet kan være 750 ord

Boken er vesentlig tynnere enn andre (Skriveboka av Merete Morken Andersen), fordi fokuset er deg som trenger raskt å finne et hurtigtips når du står fast. Det gjør den til en håndbok for deg som skriver ofte uten å ha noen å diskutere teksten din med. Boken handler heller ikke så mye om sjanger eller struktur, noe andre forfattere har dekket (Kunsten å skrive godt av Aage Rognsaa), men setter søkelyset på lesbarhet: Forstår kollegaen din hovedbudskapet? Boken utvider nøkkelknippet til en godtekst (Jfr. Audun Farbrots Skrivekoden) og åpner medHar du skrevet det viktigste først? Derfor er boken pedagogisk ideell å bruke for lærere i (religions-) undervisningen både på ungdomsskolen og videregående.

Continue reading

Tips til lese- og skriveopplæringen

Åsne Midtbø Aas

Åsne Midtbø Aas

Dysleksihåndboka for lærere

Universitetsforlaget

186 sider

Dysleksihåndboka for lærere er tenkt brukt både på individnivå (med å løfte presset av læreres skuldre) og på organisasjonsnivå, men lykkes best som en håndbok i digitale hjelpemidler for elever. Til det er den suveren. Først et par velkjente lenker: Digitalt tankekart https://www.mindmup.com/

Trene touch-metoden: https://www.typing.com/

Lese og skrivestøtte: : https://lingit.no/

Tekst til tale: https://www.lexplore.com/no/

Lesetrening: https://www.tempolex.no/

Continue reading

Et utenfraperspektiv på religion

Knut Lundby

Religion i medienes grep

Medialisering i Norge

2021

Universitetsforlaget

269 sider

Knut Lundby er kjent for mange som en innsiktsfull akademiker og nå etter hvert professor emeritus i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Personlig husker jeg ham best fra tiden da han var leder av Oslo bispedømmeråd (2006 – 2009). Som religionslærer for to klasser på videregående skole er jeg stadig på jakt etter nye innfallsvinkler til å forstå forholdet mellom religion og samfunn. Det var derfor med stor interesse jeg åpnet hans nye bok: Religion i medienes grep. Medialisering i Norge. Mitt anliggende var om boken kunne gi religionslærere rykende ferske forskningsfunn som kan interessere ungdommer?

Continue reading

Det er langt fra øst til vest

Knut Axel Jacobsen, Roald E. Kristiansen og Håkan Rydving

Verdensfilosofier

2021

Universitetsforlaget

240 sider

Verdensfilosofier gi en detaljert fremstilling av indisk, kinesisk, islamsk og jødisk filosofi, men  kildekritiske spørsmål lurer i bakgrunnen.

Filosofi er å stille gode spørsmål og drøfte forskjellige svar, noe forfatterne Knut Jacobsen, Roald Kristiansen og Håkan Rydving gjør i Verdensfilosofier som kom ut i vår. Verdensfilosofier kan gi nye perspektiver og svar på de store spørsmålene i førmoderne indisk, kinesisk, jødisk og muslimsk filosofi.

Postkolonialt perspektiv

Boken har et postkolonialt perspektiv og legger derfor vekt på et kulturelle strømninger. Konfutsianismen har for eksempel betydning for dagens verdisyn i Øst-Asia og er ikke direkte relatert til noen spesifikk religiøs tankegang.

Continue reading

SE EN SIKH!

Halldis Breidlid

2020
Sikher
Universitetsforlaget
294 sider

«Se, en mann med turban!», har nok mange tenkt når de ser en sikh på gata. Det er også flere av våre elever som ikke vet hva en sikh er, når de ser en mann eller kvinne med turban på hodet. Noen tror feilaktig at en sikh er en muslim. Den nye læreplanen for KRLE-faget inkluderer sikhismen som en av verdensreligionene som kan behandles enkeltvis eller i sammenheng. I god tid før høstens nye fagplaner trer i kraft har Halldis Breidlid skrevet en ny bok om Sikher (2020). Hun er universitetsdosent ved fakultet for lærerutdanning ved OsloMet. Boka er tenkt å dekke kunnskapshullet som elever eller lærer måtte ha om sikher. Etter endt religionsundervisning er noe av det elevene våre bør huske at en sikh, som betyr disippel, har 3 grunnpilarer; jobbe hardt og ærlig, huske Gud og dele med andre.

Continue reading

Islam sett i et feministisk lys

Marianne Hafnor Bøe

2019

Feminisme i islam
Universitetsforlaget

195 sider

Feminisme i islam er Marianne Hafnor Bøes tredje bok om islam. Religonsviteren som er førsteamanuensis ved universitet i Stavanger, har doktorgrad i emnet iranske kvinneaktivisters diskusjon om islamsk familielov. Hva man legger i islam og feminisme er et definisjonsspørsmål, for det er mange måter å være muslimsk feminist på. Bøe bruker fire betegnelser: Muslimsk feminisme som er en fellesbetegnelse for ulike feministiske tolkninger knyttet til islam. Islamsk feminisme som er innenfor religionens rammeverk, basert på islam og islams kilder – Koranen og Sunna. Sekulær feminisme som er et likestillingsengasjement bygget på sekulære kilder som FNS kvinnekonvensjon, menneskerettigheter eller akademisk forsking. De kan være muslimer, men ønsker å inkludere religiøse kilder i sin rettighetskamp. Profeminisme er personer som er engasjert i feministiske tolkninger av islam, men som ikke vil kalles feminister. Saker de er opptatt av er likelønn og bekjemping av vold mot kvinner og ønsker å oppnå religiøs legitimitet for sine saker, men vil ikke redusere det til en feministisk kampsak.

Continue reading

Metaforens funksjoner

Magdalena W. Agdestein, Norunn Askeland

2019

Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?

Universitetsforlaget

208 sider

Metaforer – Hva, hvor og hvorfor? er skrevet av Norunn Askeland og Magdalena W. Agdesteins som begge har lang erfaring med å skrive om metaforer i fagtekster. Askeland er professor i norsk ved Universitet i Sørøst-Norge, mens Agdestein er førsteamanuensis emerita ved UiT. Metaforer er allestedsnærværende i språket og en sentral del av norskpensumet i skolen. Målgruppen for boken er norsklærere og studenter innenfor språkfag og humanistiske fag. Boken tar opp tråden etter George Lakoff and Mark Johnson legendariske bok Metaphors we live by (1980) som viste hvordan metaforer gjennomsyrer hele livet, først i språk, så i handling.

Continue reading

En Sareptas krukke – fylt av fagdidaktikk

Ann Sylvi Larsen, Beret Wicklund, Ivar Sørensen (red.)

2018

Norsk 5-10 Litteraturboka Universitetsforlaget 

288 sider     

Norsk 5-10 Litteraturboka er siste bok i rekken av tre grunnbøker for 5. til 10. årstrinn på grunnskolelærerutdanningen. Norsk 5-10 Språkboka kom ut i 2017, mens en bok om lesing, skriving og muntlighet er under utarbeiding. 12 forfattere fra NTNU, Institutt for lærerutdanning, har fylt antologien med basispensum i litteratur for norskstudenter.

Continue reading