Den godlynte japanske skrivemetoden

Haruki Murakami

2022

YRKE FORFATTERLIV

Pax forlag

Den mye leste forfatteren Haruki Murakami deler i boka YRKE FORFATTERLIV gode skrivetips.

  1. Skriv bare når du har lyst!
  2. Legg vekt på å skape din personlige stil (stemme, klang, form og farge) som skiller deg fra andre skribenter
  3. Kast alt unødvendig på dynga av det du bærer på

«enten det er informasjon eller bagasje vi har for mye av, eller valgmuligheter som er altfor mange som står i veien for oss når vi prøver å finne et eget uttrykk».

  • Målestokken for skriving er trivsel:

«Kjernen i all kunstnerisk virksomhet må være en rik og sann glede».

De første kapitlene har tidligere vært publisert som en føljetong i tidsskriftet Monkey-magazine.org og har en lettbent stil.  Det er som å høre en gammel bestefar som deler tips om (skrive-) livet.   Derimot virker kapitlet «Om skoler» mer som en personlig digresjon, der minner tar overhånd.

Kort oppsummert er budskapet å la fantasien leve!

Et flerstemt kor joiker savnet etter landskapet og nordlyset på Nordkalotten

Labba, Elin Anna

2021

Herrene sendte oss hit

Om tvangsflyttingen av samene

Pax Forlag

Oversatt av Trude Marstein   

FNs internasjonale urfolksdag var den 9.august. Den samiske journalisten Elin Anne Labba fikk i 2020 den svenske augustprisen for sin litterære dokumentarbok: Herrene sendte oss hit. Teksten nærmer seg skrivekunst. Leseren sitter igjen med en solidaritetsfølelse og en dyp respekt for samene og deres rettigheter som urfolk. Det er skrivekunst fordi forfatterens subjektive stemme (på vegne av oldemor og grandtanten som opplevde tvangsflyttingen i 1923) utover i boken utfylles av mange stemmer. Det er den flerstemmige sakprosaen som helt tar over. Vi hører et flerstemt kor joike savnet etter landskapet i Nord-Sverige og sommerbeitet ved norskekysten og Kvaløya.

Boken har et kart med perspektiv fra Nordkalotten og med samiske navn. Der kunne det vært mer stedfesting av norske navn, slik veiskilt i nord har både samiske og norske navn. Likeledes er samiske ord og uttrykk gjengitt på samisk, slik at en leser uten nordsamisk språkkompetanse stadig må sjekke med ordlisten bak i boken. Det stopper litt leseprosessen. På den annen side gjør dette grepet at man lettere kan forstå de tvangsflyttede nordsamene, som når de kom til Västerbotten forsto verken sørsamisk eller svensk. Dokumentarboken er full av gamle svart-hvitt bilder som dokumenterer et hardt liv, men også en ukuelig livsvilje og kjærlighet til familien og naturen. Boken er slik inspirerende for noen og enhver.