#kirkekunnskap

Ola Tjørholm

2018

Kirkesamfunn i Norge

Cappelen Damm Akademisk

367 sider

Kirkesamfunn i Norgeer en dagsaktuell antologi om de ulike tros- og kirkesamfunn i Norge. Redaktøren Ola Tjørholm, som er professor emeritus i økumenikk ved UiA, står for bokens rammefortelling om hva kirke er og om økumeniske utfordringer. Tjørholm har selv konvertert til katolisismen, for så etter 15 år å gå tilbake til den norske kirke. Det er det flere teologer og andre som har gjort. Det kan antyde noe sosiologen Pål Repstad hevder at den rådende diskurs i media er dialogorientert religion med en større forståelse for det sosiales betydning.

Continue reading