Tro og arbeid

Haugianerne

Enevelde og undergrunn

Trygve Riiser Gundersen

Oslo 2022

Cappelen Damm

Du finner omtalen på side 80 -81 i St. Olav magasin

Den godlynte japanske skrivemetoden

Haruki Murakami

2022

YRKE FORFATTERLIV

Pax forlag

Den mye leste forfatteren Haruki Murakami deler i boka YRKE FORFATTERLIV gode skrivetips.

  1. Skriv bare når du har lyst!
  2. Legg vekt på å skape din personlige stil (stemme, klang, form og farge) som skiller deg fra andre skribenter
  3. Kast alt unødvendig på dynga av det du bærer på

«enten det er informasjon eller bagasje vi har for mye av, eller valgmuligheter som er altfor mange som står i veien for oss når vi prøver å finne et eget uttrykk».

  • Målestokken for skriving er trivsel:

«Kjernen i all kunstnerisk virksomhet må være en rik og sann glede».

De første kapitlene har tidligere vært publisert som en føljetong i tidsskriftet Monkey-magazine.org og har en lettbent stil.  Det er som å høre en gammel bestefar som deler tips om (skrive-) livet.   Derimot virker kapitlet «Om skoler» mer som en personlig digresjon, der minner tar overhånd.

Kort oppsummert er budskapet å la fantasien leve!

Skaff deg renhetens tryllestav

Liv Gravdahl

Endelig ryddig! Hurrylivs beste tips og life hacks

2022

Gyldendal

Er du en influencer? Hvem er dine influencer?  Den årlige konkurransen Vixen award kårer blant 30000 nominerte årets influencere innen mote, trening og helse, mat og interiør mm. I tillegg til det klassiske instagramformatet er Tiktok kommet med og Liv Gravdahl vant i 2021 årets nykommer med sin profil Hurryliv. Videoene hennes er korte, innbydende og pedagogiske snutter om å gjøre rent i huset. Hun
vasker over klosettet i en svisj og fyller kjøleskapet til helgen med godsaker i porsjonspakker (Dette er langt fra plantebasert mat). Og alt sorteres i gjennomsiktige bokser. Hurryliv anbefaler at du etterpå setter deg ned og drikker en av hennes himmelske drinker. 

Continue reading

Ser du for deg hvordan du kan bli best?

Frode Moen Tore C. Stiles

Hjernekraft

Mentale prosesser og mental trening

2022

Universitetsforlaget

192 sider

Ser du det for deg? Ser du hvor god du kan bli din favorittidrett eller i din favoritthobby?

Ser du det for deg? For det er der det begynner i det indre.  Visualisering kalles det og dreier seg om at du hver morgen like etter at du har våknet, i halvsøvne med lukkede øyne kjenner på følelsen og gleden over virkelig å lykkes i det du allerede er god på. I en slik tilstand bryr ikke kroppen seg om hva som er virkelighet eller fantasi. Begge deler er like bra.

Denne boken konkrete løsningsforslag på hvordan du skal det gå fram for å bli enda bedre. Det starter med å se det for deg. Boken gjennomgår tydelig den biologiske psykologien og hva som skjer konkret i hjernen din. På den måten viser forfatteren på en overbevisende måte hvor viktig det er å se noe for deg. Og tar for seg hvordan stress påvirker kroppen din gjennom hypothalamus og hypofysen og forbindelsen med binyrene. For å forklare dette og lignende biologiske strukturer tar forfatterne for seg kjente idretter og kjente idrettsutøvere som Warholm.  Leseren skjønner hvordan de eksploderer i mental hjernekraft, hvordan de tenker. Det interessante er at de som er aller best tenker på en annen bedre måte enn de nest beste. De nest beste ser ikke hvordan de beste tenker eller ser ting foran seg. Det kan du lære av denne boken. Du kan lære å se og å se nøye etter slik at du blir best på ditt område.

Mental trening henter opp elementer fra en årelang tradisjon med religiøs meditasjon til nyere bøker om visualisering som kom på 1980-1990 -tallet i Bokklubben Energica. Forfatterne Frode Moen Tore C. Stiles kopler det så med biologisk psykologi som er det hotte innenfor psykologistudiet etter at May-Britt og Edvard Moser i 2005 i Norge tok Nobelprisen i medisin.

Språket i Hjernekraft er enkelt og godt. Skjønt det er rom for noen forbedringer. Setningene kan bli litt lange enkelte steder som i eksemplet her:

“Disse fire mulighetene en utøver har for å regulere sin oppmerksomhet, er alle relaterte til oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen og er korrelerte, men som det går fram av beskrivelsen over, er det også klare ulikheter mellom dem (Miyake og Friedman, 2012) .

Totalt 40 ord. Leseren lurer på når det vil ta slutt, til tross for et interessant innhold om å kunne forutse framtidige hendelser.

Målgruppen for denne boken er studenter, lærere og alle som er opptatt av selvutvikling. Boken vil passe spesielt godt for lærere i programfaget psykologi på videregående skole for her blir motivasjon grundig forklart biologisk. Det kombinerer 2 kompetansemål fra læreplanen. Forfatterne er mentale trenere og innlemmer leseren i sine hemmeligheter om hvordan trene andre – i et langt siste kapittel. Den livgivende, motiverende samtale. Riktignok tror jeg at det skal mer til, at det tar år og mange møter med mennesker for å bli en suverent god motiverende samtalepartner. Men oppskriften ligger der- og visualisering gjør underverker. Så det er bare å prøve den.

Men i dag lar vi det være med dette ene spørsmålet: Hvordan ser du noe for deg? Hva bør du gjøre for å gå fra å være nest best til å bli best? Det gir boken deg svar på.  

Hvordan gudsbilder dannes

Tom Egil Hverven

Å lese etter troen

Gyldendal

355 sider

Bokanmeldelsen står på side 90 i St. Olav magasin. Lenke under her

Tom Egil Hverven som er bokansvarlig i Klassekampen, skriver åpent om egne livserfaringer og gudsbilder i Å lese etter troen. Skissene kombineres med solide analyser av sentrale skjønnlitterære tekster. Den personlige vinklingen skaper litterær sakprosa. Budskapet er at det man ikke vet eller gjør forsøk på å forstå, tvinges man til å erfare. Mennesker føler seg fort nakne når uventede ting skjer. Å forstå livshendelser i en kontekst etterstreber vi alle. Det er vel anvendt tid å lese om hvordan gudsbilder dannes.

Kjærlighet er drivkraften i Å lese etter troen. Å lete etter glimt av Gud er for mange et daglig prosjekt. En arbeidsoppgave for Hverven var å lete etter fremstillinger av Gud i samtidstekster av Jon Fosse, Knausgård, Dag Solstad og Svein Ellingsen. Å lete i kulturtekster etter troen på Gud, blir som å prøve å finne rester etter Noahs ark. Derimot treffer boken lesere som interesserer seg for hvordan det fortelles om religion i skjønnlitteratur. Subtile endringer i innholdet over tid tegnes. Boken følger opp Å lese etter familien, en erkjennelse av familieliv og skildring fra samtidslitteraturen.

Continue reading