Psykt deg – sykt bra ungdomsbok

Maria Østhassel

Psykt deg

Hva er det egentlig som foregår på innsiden?

2022

Frisk forlag

Psykt deg

Psykolog Maria Østhassel skaper et sykt godt innhold av store tema som foregår på innsiden – av en ungdom (uttrykke sin personlighet, selvfølelse, angst, deppa, ensomhet, mat, søvn og trening og avhengighet). Personligheten din utvikler seg gjennom barne- og ungdomstiden.  På denne linken kan du ta en personlighetstest. https://www.outofservice.com/bigfive/ Den heter «big 5» og gir et godt bilde av hvem du er. Jeg anbefaler at du tar den sammen med en god venn eller familien din, slik at du kan se om kjemien stemmer og forstå hvorfor dere er som dere er.  

Boken har sykt god layout, med bruk av fiktive instagrambilder. Forfatteren startet med en instagramprofil i koronaens tid og ble headhuntet til å skrive bok, men også etter bokutgivelsen fortsetter hun med Psykt deg-kontoen.

Til hvert tema oppgis relevante hastags fra Instagram. #personlighet #følelser #rar

Continue reading

Skriv enkelt og kort

Christine Calvert og Ove Dalen

Skriv godt, bli forstått

Universitetsforlaget

104 sider

Bokens 49 tips for å skrive godt er enkle å forstå, men å teste dem ut i praksis tar tid.

Skriv godt, bli forstått av Christine Calvert og Ove Dalen skiller seg ut i mengden av skrivebøker som finnes på markedet.

Et par nyttige digitale tips er hvor lesbar er teksten din?

Varier ord i teksten din ved å bruke synonymer

øv deg på å skrive daglig. Målet kan være 750 ord

Boken er vesentlig tynnere enn andre (Skriveboka av Merete Morken Andersen), fordi fokuset er deg som trenger raskt å finne et hurtigtips når du står fast. Det gjør den til en håndbok for deg som skriver ofte uten å ha noen å diskutere teksten din med. Boken handler heller ikke så mye om sjanger eller struktur, noe andre forfattere har dekket (Kunsten å skrive godt av Aage Rognsaa), men setter søkelyset på lesbarhet: Forstår kollegaen din hovedbudskapet? Boken utvider nøkkelknippet til en godtekst (Jfr. Audun Farbrots Skrivekoden) og åpner medHar du skrevet det viktigste først? Derfor er boken pedagogisk ideell å bruke for lærere i (religions-) undervisningen både på ungdomsskolen og videregående.

Continue reading

Tips til lese- og skriveopplæringen

Åsne Midtbø Aas

Åsne Midtbø Aas

Dysleksihåndboka for lærere

Universitetsforlaget

186 sider

Dysleksihåndboka for lærere er tenkt brukt både på individnivå (med å løfte presset av læreres skuldre) og på organisasjonsnivå, men lykkes best som en håndbok i digitale hjelpemidler for elever. Til det er den suveren. Først et par velkjente lenker: Digitalt tankekart https://www.mindmup.com/

Trene touch-metoden: https://www.typing.com/

Lese og skrivestøtte: : https://lingit.no/

Tekst til tale: https://www.lexplore.com/no/

Lesetrening: https://www.tempolex.no/

Continue reading

Et utenfraperspektiv på religion

Knut Lundby

Religion i medienes grep

Medialisering i Norge

2021

Universitetsforlaget

269 sider

Knut Lundby er kjent for mange som en innsiktsfull akademiker og nå etter hvert professor emeritus i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Personlig husker jeg ham best fra tiden da han var leder av Oslo bispedømmeråd (2006 – 2009). Som religionslærer for to klasser på videregående skole er jeg stadig på jakt etter nye innfallsvinkler til å forstå forholdet mellom religion og samfunn. Det var derfor med stor interesse jeg åpnet hans nye bok: Religion i medienes grep. Medialisering i Norge. Mitt anliggende var om boken kunne gi religionslærere rykende ferske forskningsfunn som kan interessere ungdommer?

Continue reading

Vi bærer vårt hjem i vårt hjerte

Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen (red.)

Urfolk og nasjonale minoriteter

2021

Fagbokforlaget

167 sider

At samene bærer sitt hjem i sine hjerter, er poetens Áillohaš ytring om urfolkets dyrekjøpte visdom. Det er et resultat av at samene og minoriteter både er norske statsborgere og samtidig medborgere i et minoritetsspråklig felleskap. Antologien Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning (2020) har lyttet til urfolkets og nasjonale minoriteters språklige, politiske og religiøse historie. Med en vennlig hånd gir redaktørene Bengt-Ove Andreassen og Torjer Olsen, som er professorer i samisk og pedagogikk ved UiT, pedagogiske tips om muligheter og utfordringer i undervisningen.

Continue reading

Det er langt fra øst til vest

Knut Axel Jacobsen, Roald E. Kristiansen og Håkan Rydving

Verdensfilosofier

2021

Universitetsforlaget

240 sider

Verdensfilosofier gi en detaljert fremstilling av indisk, kinesisk, islamsk og jødisk filosofi, men  kildekritiske spørsmål lurer i bakgrunnen.

Filosofi er å stille gode spørsmål og drøfte forskjellige svar, noe forfatterne Knut Jacobsen, Roald Kristiansen og Håkan Rydving gjør i Verdensfilosofier som kom ut i vår. Verdensfilosofier kan gi nye perspektiver og svar på de store spørsmålene i førmoderne indisk, kinesisk, jødisk og muslimsk filosofi.

Postkolonialt perspektiv

Boken har et postkolonialt perspektiv og legger derfor vekt på et kulturelle strømninger. Konfutsianismen har for eksempel betydning for dagens verdisyn i Øst-Asia og er ikke direkte relatert til noen spesifikk religiøs tankegang.

Continue reading

Himmel og hav

Sigri Sandberg

2021

Eg hadde ikkje orka Gud utan Jesus

Seks samtalar og eit isbad med biskop Kari Veiteberg

Samlaget

154 sider

Himmel og hav

Biskopembetet i Oslo er tradisjonelt sett en maktposisjon. I rekken av mannlige biskoper som har sittet på den, er Kari Veiteberg den 60. i rekkefølgen og attpåtil fyller hun 60 år i 2021. Det skulle borge for et godt plott i en bok. Eg hadde ikkje orka Gud utan Jesus er en samtalebok basert på journalist Sigri Sandbergs 6 samtaler med biskopen, og attpåtil tok Kari et isbad under julemøtet. Selv har jeg jobbet som prest i Den norske kirke og min nysgjerrighet ble vekket i bokens forord der Sandberg skrev at hun er prestedatter, men agnostiker.

Continue reading

Et flerstemt kor joiker savnet etter landskapet og nordlyset på Nordkalotten

Labba, Elin Anna

2021

Herrene sendte oss hit

Om tvangsflyttingen av samene

Pax Forlag

Oversatt av Trude Marstein   

FNs internasjonale urfolksdag var den 9.august. Den samiske journalisten Elin Anne Labba fikk i 2020 den svenske augustprisen for sin litterære dokumentarbok: Herrene sendte oss hit. Teksten nærmer seg skrivekunst. Leseren sitter igjen med en solidaritetsfølelse og en dyp respekt for samene og deres rettigheter som urfolk. Det er skrivekunst fordi forfatterens subjektive stemme (på vegne av oldemor og grandtanten som opplevde tvangsflyttingen i 1923) utover i boken utfylles av mange stemmer. Det er den flerstemmige sakprosaen som helt tar over. Vi hører et flerstemt kor joike savnet etter landskapet i Nord-Sverige og sommerbeitet ved norskekysten og Kvaløya.

Boken har et kart med perspektiv fra Nordkalotten og med samiske navn. Der kunne det vært mer stedfesting av norske navn, slik veiskilt i nord har både samiske og norske navn. Likeledes er samiske ord og uttrykk gjengitt på samisk, slik at en leser uten nordsamisk språkkompetanse stadig må sjekke med ordlisten bak i boken. Det stopper litt leseprosessen. På den annen side gjør dette grepet at man lettere kan forstå de tvangsflyttede nordsamene, som når de kom til Västerbotten forsto verken sørsamisk eller svensk. Dokumentarboken er full av gamle svart-hvitt bilder som dokumenterer et hardt liv, men også en ukuelig livsvilje og kjærlighet til familien og naturen. Boken er slik inspirerende for noen og enhver.