En kaskade av ideer

Henning Fjørtoft og Lise Vikan Sandvik (red.)

2016

Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget

328 sider 

Fjørtoft og Sandvik har skrevet en bok for forskere og lærere, men som tematisk favner bredere og burde interessere foresatte. Henning Fjørtoft er postdoktor i skoleutvikling og kjent for lesere av Norsklæreren som en som har skrevet bøkene Norskdidaktikk (2014) og effektiv planlegging og vurdering (2. utgave fra 2016). Førsteutgaven fra 2006 inneholdt rubrikker for vurderingskriterier som lærere og elever kan fylle ut med hva de vil skal vurderes. Disse er flittig i bruk til vurdering for læring i skolen i dag.

Continue reading