Om

Anne Berit Nystad

Her er siden for deg som liker sakprosa (faktabøker) hvor du finner sakprosaomtale med en klar stemme og et tydelig budskap. Velkommen til en hyggelig lesning!

Jeg er medlem av Norsk kritikerlag og anmelder jevnlig sakprosa for flere tidsskrifter. Til daglig underviser jeg i norsk, fransk, psykologi og religion på en videregående skole og er utdannet lektor og prest.

Ingen tekst blir til alene og Børre H. Husebye kommenterer tekstene underveis. Poesibloggen hans her viser kreativitet og dybdepsykologisk innsikt.