Den godlynte japanske skrivemetoden

Haruki Murakami

2022

YRKE FORFATTERLIV

Pax forlag

Den mye leste forfatteren Haruki Murakami deler i boka YRKE FORFATTERLIV gode skrivetips.

  1. Skriv bare når du har lyst!
  2. Legg vekt på å skape din personlige stil (stemme, klang, form og farge) som skiller deg fra andre skribenter
  3. Kast alt unødvendig på dynga av det du bærer på

«enten det er informasjon eller bagasje vi har for mye av, eller valgmuligheter som er altfor mange som står i veien for oss når vi prøver å finne et eget uttrykk».

  • Målestokken for skriving er trivsel:

«Kjernen i all kunstnerisk virksomhet må være en rik og sann glede».

De første kapitlene har tidligere vært publisert som en føljetong i tidsskriftet Monkey-magazine.org og har en lettbent stil.  Det er som å høre en gammel bestefar som deler tips om (skrive-) livet.   Derimot virker kapitlet «Om skoler» mer som en personlig digresjon, der minner tar overhånd.

Kort oppsummert er budskapet å la fantasien leve!

Skaff deg renhetens tryllestav

Liv Gravdahl

Endelig ryddig! Hurrylivs beste tips og life hacks

2022

Gyldendal

Er du en influencer? Hvem er dine influencer?  Den årlige konkurransen Vixen award kårer blant 30000 nominerte årets influencere innen mote, trening og helse, mat og interiør mm. I tillegg til det klassiske instagramformatet er Tiktok kommet med og Liv Gravdahl vant i 2021 årets nykommer med sin profil Hurryliv. Videoene hennes er korte, innbydende og pedagogiske snutter om å gjøre rent i huset. Hun
vasker over klosettet i en svisj og fyller kjøleskapet til helgen med godsaker i porsjonspakker (Dette er langt fra plantebasert mat). Og alt sorteres i gjennomsiktige bokser. Hurryliv anbefaler at du etterpå setter deg ned og drikker en av hennes himmelske drinker. 

Continue reading

Glad i turer i skog og mark

Johanne Refseth

Psykolog med sovepose

271sider

Gyldendal

Om sommeren er Instagram full av bilder av venner som poserer slitne, men glade på et høyt fjell som de har besteget, og ofte finnes en dyp fjord i bakgrunnen. Bildene viser hvor viktig naturen er for nordmenn; både de store høyder og avgrunnen. I frirommet på tur kan du få avklimatisert deg fra jobbhverdagen og roet ned tempoet. Det gir rom for de større eksistensielle spørsmålene som hvem er jeg egentlig? Hvilken vei skal jeg ta videre?

Continue reading

Fra barnetro til voksentro

Ulla Svalheim

Til Troende

2022

Gyldendal

142 sider

Til Troende av Ulla Svalheim fanger tidsånden og setter ord på religiøse tendenser i Norge. Religon viser seg på ulike nivåer; samfunnsnivå, organisasjonsnivå og individnivå. Den samme lag på lag-strukturen gjennomsyrer boken. Det er hovedpersonen Bie Veronikas indre liv som er drivkraften i romanen. Det er et uttrykk for privatisering av religion. Miljøet er lavkirkelighet på Sørlandet med dens vekt på ordet. Selv forlater hovedpersonen sin barnetro og utvikler en voksentro hvor liturgi og nattverd i en gudstjeneste er sentralt. På organisasjonsnivå gikk hun fra lavkirkelighet til høykirkelighet.

Continue reading

Ser du for deg hvordan du kan bli best?

Frode Moen Tore C. Stiles

Hjernekraft

Mentale prosesser og mental trening

2022

Universitetsforlaget

192 sider

Ser du det for deg? Ser du hvor god du kan bli din favorittidrett eller i din favoritthobby?

Ser du det for deg? For det er der det begynner i det indre.  Visualisering kalles det og dreier seg om at du hver morgen like etter at du har våknet, i halvsøvne med lukkede øyne kjenner på følelsen og gleden over virkelig å lykkes i det du allerede er god på. I en slik tilstand bryr ikke kroppen seg om hva som er virkelighet eller fantasi. Begge deler er like bra.

Denne boken konkrete løsningsforslag på hvordan du skal det gå fram for å bli enda bedre. Det starter med å se det for deg. Boken gjennomgår tydelig den biologiske psykologien og hva som skjer konkret i hjernen din. På den måten viser forfatteren på en overbevisende måte hvor viktig det er å se noe for deg. Og tar for seg hvordan stress påvirker kroppen din gjennom hypothalamus og hypofysen og forbindelsen med binyrene. For å forklare dette og lignende biologiske strukturer tar forfatterne for seg kjente idretter og kjente idrettsutøvere som Warholm.  Leseren skjønner hvordan de eksploderer i mental hjernekraft, hvordan de tenker. Det interessante er at de som er aller best tenker på en annen bedre måte enn de nest beste. De nest beste ser ikke hvordan de beste tenker eller ser ting foran seg. Det kan du lære av denne boken. Du kan lære å se og å se nøye etter slik at du blir best på ditt område.

Mental trening henter opp elementer fra en årelang tradisjon med religiøs meditasjon til nyere bøker om visualisering som kom på 1980-1990 -tallet i Bokklubben Energica. Forfatterne Frode Moen Tore C. Stiles kopler det så med biologisk psykologi som er det hotte innenfor psykologistudiet etter at May-Britt og Edvard Moser i 2005 i Norge tok Nobelprisen i medisin.

Språket i Hjernekraft er enkelt og godt. Skjønt det er rom for noen forbedringer. Setningene kan bli litt lange enkelte steder som i eksemplet her:

“Disse fire mulighetene en utøver har for å regulere sin oppmerksomhet, er alle relaterte til oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen og er korrelerte, men som det går fram av beskrivelsen over, er det også klare ulikheter mellom dem (Miyake og Friedman, 2012) .

Totalt 40 ord. Leseren lurer på når det vil ta slutt, til tross for et interessant innhold om å kunne forutse framtidige hendelser.

Målgruppen for denne boken er studenter, lærere og alle som er opptatt av selvutvikling. Boken vil passe spesielt godt for lærere i programfaget psykologi på videregående skole for her blir motivasjon grundig forklart biologisk. Det kombinerer 2 kompetansemål fra læreplanen. Forfatterne er mentale trenere og innlemmer leseren i sine hemmeligheter om hvordan trene andre – i et langt siste kapittel. Den livgivende, motiverende samtale. Riktignok tror jeg at det skal mer til, at det tar år og mange møter med mennesker for å bli en suverent god motiverende samtalepartner. Men oppskriften ligger der- og visualisering gjør underverker. Så det er bare å prøve den.

Men i dag lar vi det være med dette ene spørsmålet: Hvordan ser du noe for deg? Hva bør du gjøre for å gå fra å være nest best til å bli best? Det gir boken deg svar på.  

Psykt deg – sykt bra ungdomsbok

Maria Østhassel

Psykt deg

Hva er det egentlig som foregår på innsiden?

2022

Frisk forlag

Psykt deg

Psykolog Maria Østhassel skaper et sykt godt innhold av store tema som foregår på innsiden – av en ungdom (uttrykke sin personlighet, selvfølelse, angst, deppa, ensomhet, mat, søvn og trening og avhengighet). Personligheten din utvikler seg gjennom barne- og ungdomstiden.  På denne linken kan du ta en personlighetstest. https://www.outofservice.com/bigfive/ Den heter «big 5» og gir et godt bilde av hvem du er. Jeg anbefaler at du tar den sammen med en god venn eller familien din, slik at du kan se om kjemien stemmer og forstå hvorfor dere er som dere er.  

Boken har sykt god layout, med bruk av fiktive instagrambilder. Forfatteren startet med en instagramprofil i koronaens tid og ble headhuntet til å skrive bok, men også etter bokutgivelsen fortsetter hun med Psykt deg-kontoen.

Til hvert tema oppgis relevante hastags fra Instagram. #personlighet #følelser #rar

Continue reading

Islam sett i et feministisk lys

Marianne Hafnor Bøe

2019

Feminisme i islam
Universitetsforlaget

195 sider

Feminisme i islam er Marianne Hafnor Bøes tredje bok om islam. Religonsviteren som er førsteamanuensis ved universitet i Stavanger, har doktorgrad i emnet iranske kvinneaktivisters diskusjon om islamsk familielov. Hva man legger i islam og feminisme er et definisjonsspørsmål, for det er mange måter å være muslimsk feminist på. Bøe bruker fire betegnelser: Muslimsk feminisme som er en fellesbetegnelse for ulike feministiske tolkninger knyttet til islam. Islamsk feminisme som er innenfor religionens rammeverk, basert på islam og islams kilder – Koranen og Sunna. Sekulær feminisme som er et likestillingsengasjement bygget på sekulære kilder som FNS kvinnekonvensjon, menneskerettigheter eller akademisk forsking. De kan være muslimer, men ønsker å inkludere religiøse kilder i sin rettighetskamp. Profeminisme er personer som er engasjert i feministiske tolkninger av islam, men som ikke vil kalles feminister. Saker de er opptatt av er likelønn og bekjemping av vold mot kvinner og ønsker å oppnå religiøs legitimitet for sine saker, men vil ikke redusere det til en feministisk kampsak.

Continue reading

Metaforens funksjoner

Magdalena W. Agdestein, Norunn Askeland

2019

Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?

Universitetsforlaget

208 sider

Metaforer – Hva, hvor og hvorfor? er skrevet av Norunn Askeland og Magdalena W. Agdesteins som begge har lang erfaring med å skrive om metaforer i fagtekster. Askeland er professor i norsk ved Universitet i Sørøst-Norge, mens Agdestein er førsteamanuensis emerita ved UiT. Metaforer er allestedsnærværende i språket og en sentral del av norskpensumet i skolen. Målgruppen for boken er norsklærere og studenter innenfor språkfag og humanistiske fag. Boken tar opp tråden etter George Lakoff and Mark Johnson legendariske bok Metaphors we live by (1980) som viste hvordan metaforer gjennomsyrer hele livet, først i språk, så i handling.

Continue reading