Tips til lese- og skriveopplæringen

Åsne Midtbø Aas

Åsne Midtbø Aas

Dysleksihåndboka for lærere

Universitetsforlaget

186 sider

Dysleksihåndboka for lærere er tenkt brukt både på individnivå (med å løfte presset av læreres skuldre) og på organisasjonsnivå, men lykkes best som en håndbok i digitale hjelpemidler for elever. Til det er den suveren. Først et par velkjente lenker: Digitalt tankekart https://www.mindmup.com/

Trene touch-metoden: https://www.typing.com/

Lese og skrivestøtte: : https://lingit.no/

Tekst til tale: https://www.lexplore.com/no/

Lesetrening: https://www.tempolex.no/

Continue reading

Ta tid til en timeout

Anne Sælebakke

2018

Livsmestring i skolen – Et relasjonelt perspektiv

Gyldendal

258 sider

Livsmestring i skolen Et relasjonelt perspektiv (2018) er Anne Sælebakkes andre bok om oppmerksomt nærvær, og den vil kunne bli en nyttig bok i lærerhverdagen. Her blir man inspirert til å øve litt hver dag for å komme bedre ut når man er i en stressende situasjon.

Continue reading

En kaskade av ideer

Henning Fjørtoft og Lise Vikan Sandvik (red.)

2016

Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget

328 sider 

Fjørtoft og Sandvik har skrevet en bok for forskere og lærere, men som tematisk favner bredere og burde interessere foresatte. Henning Fjørtoft er postdoktor i skoleutvikling og kjent for lesere av Norsklæreren som en som har skrevet bøkene Norskdidaktikk (2014) og effektiv planlegging og vurdering (2. utgave fra 2016). Førsteutgaven fra 2006 inneholdt rubrikker for vurderingskriterier som lærere og elever kan fylle ut med hva de vil skal vurderes. Disse er flittig i bruk til vurdering for læring i skolen i dag.

Continue reading