Skriv enkelt og kort

Christine Calvert og Ove Dalen

Skriv godt, bli forstått

Universitetsforlaget

104 sider

Bokens 49 tips for å skrive godt er enkle å forstå, men å teste dem ut i praksis tar tid.

Skriv godt, bli forstått av Christine Calvert og Ove Dalen skiller seg ut i mengden av skrivebøker som finnes på markedet.

Et par nyttige digitale tips er hvor lesbar er teksten din?

Varier ord i teksten din ved å bruke synonymer

øv deg på å skrive daglig. Målet kan være 750 ord

Boken er vesentlig tynnere enn andre (Skriveboka av Merete Morken Andersen), fordi fokuset er deg som trenger raskt å finne et hurtigtips når du står fast. Det gjør den til en håndbok for deg som skriver ofte uten å ha noen å diskutere teksten din med. Boken handler heller ikke så mye om sjanger eller struktur, noe andre forfattere har dekket (Kunsten å skrive godt av Aage Rognsaa), men setter søkelyset på lesbarhet: Forstår kollegaen din hovedbudskapet? Boken utvider nøkkelknippet til en godtekst (Jfr. Audun Farbrots Skrivekoden) og åpner medHar du skrevet det viktigste først? Derfor er boken pedagogisk ideell å bruke for lærere i (religions-) undervisningen både på ungdomsskolen og videregående.

Continue reading

Tips til lese- og skriveopplæringen

Åsne Midtbø Aas

Åsne Midtbø Aas

Dysleksihåndboka for lærere

Universitetsforlaget

186 sider

Dysleksihåndboka for lærere er tenkt brukt både på individnivå (med å løfte presset av læreres skuldre) og på organisasjonsnivå, men lykkes best som en håndbok i digitale hjelpemidler for elever. Til det er den suveren. Først et par velkjente lenker: Digitalt tankekart https://www.mindmup.com/

Trene touch-metoden: https://www.typing.com/

Lese og skrivestøtte: : https://lingit.no/

Tekst til tale: https://www.lexplore.com/no/

Lesetrening: https://www.tempolex.no/

Continue reading

Vi bærer vårt hjem i vårt hjerte

Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen (red.)

Urfolk og nasjonale minoriteter

2021

Fagbokforlaget

167 sider

At samene bærer sitt hjem i sine hjerter, er poetens Áillohaš ytring om urfolkets dyrekjøpte visdom. Det er et resultat av at samene og minoriteter både er norske statsborgere og samtidig medborgere i et minoritetsspråklig felleskap. Antologien Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning (2020) har lyttet til urfolkets og nasjonale minoriteters språklige, politiske og religiøse historie. Med en vennlig hånd gir redaktørene Bengt-Ove Andreassen og Torjer Olsen, som er professorer i samisk og pedagogikk ved UiT, pedagogiske tips om muligheter og utfordringer i undervisningen.

Continue reading

Et flerstemt kor joiker savnet etter landskapet og nordlyset på Nordkalotten

Labba, Elin Anna

2021

Herrene sendte oss hit

Om tvangsflyttingen av samene

Pax Forlag

Oversatt av Trude Marstein   

FNs internasjonale urfolksdag var den 9.august. Den samiske journalisten Elin Anne Labba fikk i 2020 den svenske augustprisen for sin litterære dokumentarbok: Herrene sendte oss hit. Teksten nærmer seg skrivekunst. Leseren sitter igjen med en solidaritetsfølelse og en dyp respekt for samene og deres rettigheter som urfolk. Det er skrivekunst fordi forfatterens subjektive stemme (på vegne av oldemor og grandtanten som opplevde tvangsflyttingen i 1923) utover i boken utfylles av mange stemmer. Det er den flerstemmige sakprosaen som helt tar over. Vi hører et flerstemt kor joike savnet etter landskapet i Nord-Sverige og sommerbeitet ved norskekysten og Kvaløya.

Boken har et kart med perspektiv fra Nordkalotten og med samiske navn. Der kunne det vært mer stedfesting av norske navn, slik veiskilt i nord har både samiske og norske navn. Likeledes er samiske ord og uttrykk gjengitt på samisk, slik at en leser uten nordsamisk språkkompetanse stadig må sjekke med ordlisten bak i boken. Det stopper litt leseprosessen. På den annen side gjør dette grepet at man lettere kan forstå de tvangsflyttede nordsamene, som når de kom til Västerbotten forsto verken sørsamisk eller svensk. Dokumentarboken er full av gamle svart-hvitt bilder som dokumenterer et hardt liv, men også en ukuelig livsvilje og kjærlighet til familien og naturen. Boken er slik inspirerende for noen og enhver.