Tro og arbeid

Haugianerne

Enevelde og undergrunn

Trygve Riiser Gundersen

Oslo 2022

Cappelen Damm

Du finner omtalen på side 80 -81 i St. Olav magasin

Leave a Reply