Den godlynte japanske skrivemetoden

Haruki Murakami

2022

YRKE FORFATTERLIV

Pax forlag

Den mye leste forfatteren Haruki Murakami deler i boka YRKE FORFATTERLIV gode skrivetips.

  1. Skriv bare når du har lyst!
  2. Legg vekt på å skape din personlige stil (stemme, klang, form og farge) som skiller deg fra andre skribenter
  3. Kast alt unødvendig på dynga av det du bærer på

«enten det er informasjon eller bagasje vi har for mye av, eller valgmuligheter som er altfor mange som står i veien for oss når vi prøver å finne et eget uttrykk».

  • Målestokken for skriving er trivsel:

«Kjernen i all kunstnerisk virksomhet må være en rik og sann glede».

De første kapitlene har tidligere vært publisert som en føljetong i tidsskriftet Monkey-magazine.org og har en lettbent stil.  Det er som å høre en gammel bestefar som deler tips om (skrive-) livet.   Derimot virker kapitlet «Om skoler» mer som en personlig digresjon, der minner tar overhånd.

Kort oppsummert er budskapet å la fantasien leve!

Leave a Reply