Ser du for deg hvordan du kan bli best?

Frode Moen Tore C. Stiles

Hjernekraft

Mentale prosesser og mental trening

2022

Universitetsforlaget

192 sider

Ser du det for deg? Ser du hvor god du kan bli din favorittidrett eller i din favoritthobby?

Ser du det for deg? For det er der det begynner i det indre.  Visualisering kalles det og dreier seg om at du hver morgen like etter at du har våknet, i halvsøvne med lukkede øyne kjenner på følelsen og gleden over virkelig å lykkes i det du allerede er god på. I en slik tilstand bryr ikke kroppen seg om hva som er virkelighet eller fantasi. Begge deler er like bra.

Denne boken konkrete løsningsforslag på hvordan du skal det gå fram for å bli enda bedre. Det starter med å se det for deg. Boken gjennomgår tydelig den biologiske psykologien og hva som skjer konkret i hjernen din. På den måten viser forfatteren på en overbevisende måte hvor viktig det er å se noe for deg. Og tar for seg hvordan stress påvirker kroppen din gjennom hypothalamus og hypofysen og forbindelsen med binyrene. For å forklare dette og lignende biologiske strukturer tar forfatterne for seg kjente idretter og kjente idrettsutøvere som Warholm.  Leseren skjønner hvordan de eksploderer i mental hjernekraft, hvordan de tenker. Det interessante er at de som er aller best tenker på en annen bedre måte enn de nest beste. De nest beste ser ikke hvordan de beste tenker eller ser ting foran seg. Det kan du lære av denne boken. Du kan lære å se og å se nøye etter slik at du blir best på ditt område.

Mental trening henter opp elementer fra en årelang tradisjon med religiøs meditasjon til nyere bøker om visualisering som kom på 1980-1990 -tallet i Bokklubben Energica. Forfatterne Frode Moen Tore C. Stiles kopler det så med biologisk psykologi som er det hotte innenfor psykologistudiet etter at May-Britt og Edvard Moser i 2005 i Norge tok Nobelprisen i medisin.

Språket i Hjernekraft er enkelt og godt. Skjønt det er rom for noen forbedringer. Setningene kan bli litt lange enkelte steder som i eksemplet her:

“Disse fire mulighetene en utøver har for å regulere sin oppmerksomhet, er alle relaterte til oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen og er korrelerte, men som det går fram av beskrivelsen over, er det også klare ulikheter mellom dem (Miyake og Friedman, 2012) .

Totalt 40 ord. Leseren lurer på når det vil ta slutt, til tross for et interessant innhold om å kunne forutse framtidige hendelser.

Målgruppen for denne boken er studenter, lærere og alle som er opptatt av selvutvikling. Boken vil passe spesielt godt for lærere i programfaget psykologi på videregående skole for her blir motivasjon grundig forklart biologisk. Det kombinerer 2 kompetansemål fra læreplanen. Forfatterne er mentale trenere og innlemmer leseren i sine hemmeligheter om hvordan trene andre – i et langt siste kapittel. Den livgivende, motiverende samtale. Riktignok tror jeg at det skal mer til, at det tar år og mange møter med mennesker for å bli en suverent god motiverende samtalepartner. Men oppskriften ligger der- og visualisering gjør underverker. Så det er bare å prøve den.

Men i dag lar vi det være med dette ene spørsmålet: Hvordan ser du noe for deg? Hva bør du gjøre for å gå fra å være nest best til å bli best? Det gir boken deg svar på.  

Leave a Reply