Om sakprosakritikk

Fotograf Alex Lyngaas

Dette er sider for deg som er interessert i nye bøker i det mangfoldige feltet som sakprosa/faktabøker og dokumentarlitteratur representerer. Mine fagfelt er psykologi, religion, filosofi, norsk, fransk og pedagogikk. På denne digitale arenaen legger jeg ut mine (publiserte) omtaler av faktabøker og noen litterære essays (tekstgjennomganger). Kanskje finner du en omtale av nettopp den boken du har lyst til å lese.

Anne Berit Nystad er utdannet lektor og prest. Jeg har lang erfaring som prest og 10 års erfaring fra videregående skole i Oslo. Jeg er i dag ansatt ved H20 – Hersleb videregående skole der jeg underviser i fransk, norsk, psykologi og religion.

Jeg er medlem av Norsk kritikerlag og anmelder jevnlig sakprosa for diverse tidsskrift. Jeg synes jeg har en drømmejobb med å hjelpe ungdommer til å finne sin stemme og utrykke seg skriftlig i det offentlige rom.

Ingen tekst blir til alene. Børre Helmer Husebye gir meg språklig veiledning. Han skriver kommentarer til tekstene mine før de publiseres. Han er som en foss hvor det renner ut assosiasjoner og tanker til det han har lest.

Min YouTube-kanal for elever på videregående har i tillegg til undervisningsfilmer noe om nye læreverk i norsk